Youthfolklore

Podstawowe informacje o regionie – Roztocze

Region, który opisany został w artykułach, jest niejako nałożeniem różnych obszarów – geologicznych, państwowych, etnologicznych, czy historycznych. Zwyczajowo dzieli się go na trzy części: Zachodnie, Środkowe i Wschodnie lub też Gorajskie, Tomaszowskie i Rawskie. Teren ten, ze względu na swój przygraniczny charakter – posiada charakterystyczne cechy mieszania kultur. Popatrzmy więc na niego pod różnymi kątami. …

Podstawowe informacje o regionie – Roztocze Read More »