Oś czasu

4-7 lutego 2022 r.
Momczilgrad, Bułgaria
Kick-off Meeting
8-16 kwietnia 2022
Bukareszt, Rumunia
Szkolenie w zakresie tworzenia materiałów audiowizualnych, promowania i rozpowszechniania wyników
18-26 lipca 2022
Kraków, Polska
Kurs szkoleniowy na temat wykorzystania metod edukacji pozaformalnej (NFE) wśród grup folklorystycznych
28-31 października 2022
Krinides, Grecja
Ocena śródokresowa
17-25 kwietnia 2023
Gardony, Węgry
Blended mobility młodych ludzi "Let's folk!"
26-29 maja 2023
Bukareszt, Rumunia
Spotkanie oceniające