Jotform

W naszej Fundacji używamy narzędzia Jotform.com do organizowania mobilności edukacyjnych. Dzięki Jotformowi możemy w szybki sposób zebrać potrzebne dane dotyczące uczestników, ich potrzeby edukacyjne oraz wszelkie informacje niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia wymiany młodzieży czy też szkolenia pracowników mlodzieżowych. Z pomocą tego narzędzia można tworzyć formularze online, które będą przydatne w każdym aspekcie działalności organizacji pozarządowej. …

Jotform Read More »