Organizacje

ORGANIZACJA WNIOSKUJĄCA

Fundacja Inkubator Innowacji

Fundacja Inkubator Innowacji jest fundacją non-profit z siedzibą w Warszawie (Polska). Działa na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Członkami organizacji jest młodzież i osoby pracujące z młodzieżą, zjednoczone wokół idei promowania edukacji pozaformalnej i świadomości europejskiej wśród młodzieży i ogółu społeczeństwa, wspierania rozwoju osób pomagających osobom z mniejszymi szansami w ich integracji społecznej, wspierania uczestnictwa młodzieży oraz wzmacniania zasad społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Organizacja jest otwarta na wszystkich, którzy chcieliby dokonywać zmian w społecznościach lokalnych. W ramach projektu finansowanego przez Narodowy Bank Polski w 2017 roku Fundacja przeszkoliła z bankowości elektronicznej grupę 184 osób w wieku 55+. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie. Formuła, w której seniorzy uczą seniorów sprawdziła się. We współpracy z centrum handlowym Arkadia w Warszawie Fundacja zorganizowała akcję recyklingu zabawek.

ORGANIZACJA PARTNERSKA

4YOUTH

Nieformalna grupa młodzieżowa 4YOUTH uzyskała status prawny w grudniu 2016 roku, ale jej działanie społeczno-kulturalne rozpoczyna się w 2012 roku od uczestnictwa członków w zajęciach kulturalnych, sportowych, udziału w festiwalach kulturalnych, akcjach byłej gminy Filippi oraz opracowywaniu programów edukacyjnych i sportowych. W grupie uczestniczy ponad 50 młodych ludzi z terenu Filippi, Dramy i okolic. Członkinią grupy jest młoda uczennica z poważnymi problemami ze wzrokiem, członkini Stowarzyszenia Niewidomych Anatoliki Makedonii i Pan-Hellenickiego Stowarzyszenia Niewidomych, w sprawach dotyczących niepełnosprawności, edukacji młodych osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej. Uczestniczyła w dniu osób niepełnosprawnych, była centralnym wykładowcą w programie szkoleniowym dotyczącym edukacji osób z niepełnosprawnością wzroku. Wśród uczestników są członkowie klubu sportowego Krinidon ponieckie stowarzyszenie kulturalne the cultural.

ORGANIZACJA PARTNERSKA

Association for Turkish Culture, Art and Interaction

Stowarzyszenie na rzecz Kultury Tureckiej, Sztuki i Interakcji zostało założone w grudniu 2011 roku. Jest to osoba prawna non-profit, która działa na rzecz prywatnej korzyści. Stowarzyszenie Kultury Tureckiej Sztuki i Interakcji organizuje wiele działań; Corocznie odbywa się Dzień Języka Rodzimego; Każdej wiosny organizujemy Festiwal Wiosenny Hidirellez w wiosce Raven (Yeni Cuma); Rozpoczęliśmy coroczny Tydzień Kultury i Sztuki; Każdego roku organizujemy wiele koncertów. Nasz zespół folklorystyczny wziął udział w ceremonii zamknięcia Turkiestańskiej Światowej Stolicy Kultury - Kastamonu w 2018 roku. Młodzieżowy zespół folklorystyczny naszego stowarzyszenia uplasował się na pierwszym miejscu w 2019 roku w konkursie folklorystycznym Bukiet. Uczestniczymy w wielu projektach europejskich. Jest wiele projektów Wymiany Młodzieży, w których braliśmy udział i które wygraliśmy. Mamy wiele doświadczeń w sferze Erasmus+. Główne cele Stowarzyszenia to ujawnienie historii, charakteru i procesu integracji kulturowej społeczności tureckiej z kulturą bułgarską i europejską.

ORGANIZACJA PARTNERSKA

Asociatia Doinita Dance Studio

Asociatia Doinita Dance Studio zostało założone w 2012 roku w Bukareszcie, w Rumunii. Stowarzyszenie pracuje nad edukacją młodzieży poprzez taniec i wydarzenia kulturalne, a pod swoim parasolem ma zespół ludowy Doinita z Bukaresztu w Rumunii. Nasze działania to robienie tradycyjnych imprez, organizowanie kulturalnych wymian młodzieży oraz uczenie młodzieży tańca i edukacji poprzez taniec. Wiadomo, że taniec łączy w sobie sztukę sportową, więc edukacja taneczna poprawia, oprócz umiejętności tanecznych, pracę zespołową, postawę ciała, sylwetkę i zdrowy umysł. Od 2012 roku ponad 100 młodzieży i dzieci uczyło się w naszym stowarzyszeniu rumuńskiego tańca tradycyjnego i rozwijało swoją samoocenę, odwagę do występowania przed wieloma osobami oraz postawę ciała. Nasze działania doprowadziły nas do udziału w wielu międzynarodowych festiwalach ludowych i wymianach młodzieży w ramach programu Erasmus+, które pomogły zwiększyć naszą świadomość międzykulturową, która jest główną siłą w walce z dyskryminacją. Organizatorzy pracowali z młodzieżą przez 10 lat.

ORGANIZACJA PARTNERSKA

"VELED az ifjúságért" Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

"VELED az ifjúságért" Kulturális és Hagyományőrző Egyesület działa jako zarejestrowane przez sąd stowarzyszenie pozarządowe od 19 kwietnia 2017 roku. Historia zespołu nie zaczyna się jednak w tym miejscu, ale cztery lata wcześniej, 11 listopada 2013 roku, kiedy to powstała pozaszkolna sesja rekreacyjna pod nazwą Népművészeti foglalkozás (Zawody Sztuki Ludowej). Sesja stworzyła i nadal stwarza okazję dla dzieci z miejscowych szkół podstawowych do poznania tradycji węgierskiego tańca ludowego i pieśni ludowej. Po początkowo niskiej frekwencji, obecnie działa przy aktywnym udziale blisko osiemdziesięciu dzieci, a w międzyczasie stały się one również uczniami szkoły. W 2016 roku wokół dzieci zaczęła gromadzić się młodzież, która choć nie była zainteresowana podtrzymywaniem tradycji, chętnie brała udział w organizowaniu programów. Wiosną 2016 roku zespół po raz pierwszy ogłosił swoje powstanie jako krąg przyjaciół i działań wśród lokalnej młodzieży.