Jak zaaplikować o projekt?

Uważamy, że projekt wymiany młodzieży byłby najłatwiejszy i najkorzystniejszy do zastosowania na początku podróży organizacji folklorystycznej z Erasmus +.

Co więc zrobić, aby ubiegać się o swój pierwszy (a może nawet kolejny) projekt wymiany młodzieżowej? projekt?

Wszystkie projekty powinny rozpoczynać się od analizy potrzeb. Zachęcamy Twój zespół do spotkania się z młodymi ludźmi, z którymi pracujesz i sprawdzenia z nimi, jakie są ich potrzeby i zainteresowania oraz dlaczego chcieliby uczestniczyć/organizować międzynarodowy projekt.

Gdy potrzeby młodzieży zostaną rozpoznane, można przystąpić do kontaktu z organizacjami, których młodzież może mieć podobne potrzeby. Opierając się na doświadczeniu, możemy śmiało powiedzieć, że najbardziej udana współpraca ma miejsce, gdy pomysł na projekt opiera się na wspólnych potrzebach młodych ludzi. Tylko wtedy są oni zaangażowani w cały proces i stają się współtwórcami projektu. Daje im to poczucie sprawczości, co może zwiększyć ich pewność siebie i rozwinąć umiejętności inicjatywy i przedsiębiorczości.

Planowanie wymiany można rozpocząć po nawiązaniu kontaktu z organizacjami partnerskimi (lub organizacjami partnerskimi). Po pierwsze, omów swój cel i sposób jego osiągnięcia za pomocą konkretnych celów. Zbadaj, jak ten problem jest rozwiązywany w twoich krajach; korzystne jest również zebranie statystyk/danych dotyczących zidentyfikowanego problemu (to zawsze dobrze wygląda we wniosku o fundusze!).

Kiedy masz już to wszystko, zaplanuj z młodzieżą i partnerami harmonogram wymiany młodzieży. Takie programy trwają zazwyczaj kilka dni (najczęściej od 6 do 10 dni). Pamiętaj, że wszystkie działania powinny opierać się na metodach edukacji pozaformalnej („połączenie warsztatów, ćwiczeń, debat, odgrywania ról, symulacji, zajęć na świeżym powietrzu itp.”). Zazwyczaj pierwszy dzień pracy poświęcony jest na wzajemne poznanie się, ustalenie podstawowych zasad wspólnego życia i pracy, dostrzeżenie obaw, oczekiwań i wkładu oraz działania związane z budowaniem zespołu. Ostatni dzień wymiany zwykle koncentruje się na opracowywaniu planów na przyszłość, tworzeniu planów rozpowszechniania wyników wymiany i ocenie całej wymiany. Pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem decyduje się, jakie działania młodzież chciałaby zorganizować.  Różne działania będą miały miejsce w projekcie teatralnym, inne w projekcie dotyczącym ekologii lub przedsiębiorczości.

Należy pamiętać o zapewnieniu uczestnikom przestrzeni do refleksji nad ich nauką [zwykle tworzymy grupy refleksji pod koniec dnia pracy – uczestnicy spotykają się z liderem, aby określić, czego nauczyli się w ciągu dnia]. To najważniejsza część projektu. Narzędziem, którego powinieneś użyć do refleksji, jest Youthpass 8 kluczowych kompetencji – upewnij się, że zapoznałeś się z tą koncepcją  (https://www.youthpass.eu/en/). 

Po opracowaniu harmonogramu działań oraz ustaleniu celu i zadań, nadszedł czas, aby rozpocząć wypełnianie formularza zgłoszeniowego. Jeśli Twoja organizacja nie jest jeszcze zarejestrowana w systemie unijnym, zrób to na tej stronie: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/register-my-organisation (upewnij się też, że wszystkie Twoje organizacje partnerskie są tam zarejestrowane i uzyskały tzw. numer OID – unikalny dla każdej organizacji kod składający się z jednej litery i 8 cyfr – jest on niezbędny do wzięcia udziału w projekcie unijnym, w tym Erasmus+).

Teraz możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz tutaj: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus [find Mobility of young people (KA152-YOU)].

Składając wniosek, należy pamiętać o zasadach programu Erasmus+ dotyczących wymian młodzieży:

 • jest to działanie celowe, co oznacza, że co najmniej 2 grupy młodych ludzi z różnych krajów mogą zorganizować takie działanie (może to być wiele krajów, co jest zwyczajową praktyką)
 • młodzi ludzie odgrywają aktywną rolę w przygotowaniu, wdrażaniu i upowszechnianiu wyników
 • może trwać od 5 do 21 dni roboczych (we wniosku można dodać do 2 dni na podróż)
 • minimalna liczba uczestników wynosi 16, a maksymalna 60
 • minimalna liczba uczestników na kraj wynosi 4 (plus jeden lider)
 • możliwe jest zaangażowanie maksymalnie 2 moderatorów – osób, które wspierają młodych ludzi w ułatwianiu im procesu uczenia się podczas mobilności
 • uczestnicy powinni mieć od 13 do 30 lat
 • dla liderów nie ma ograniczeń wiekowych
 • Liderzy powinni opiekować się grupą młodych ludzi. Idealnie byłoby, gdyby pracowali z nimi na co dzień jako osoby pracujące z młodzieżą. Rolą lidera jest upewnienie się, że podczas mobilności dochodzi do refleksji nad uczeniem się. Rolą lidera jest również zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.
 • Liderzy mogą spotkać się kilka tygodni/miesięcy przed wymianą na tzw. wizycie przygotowawczej. Taka wizyta ma na celu przygotowanie wymiany, omówienie zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji i sposobów ich zapobiegania, ustalenie wspólnego zrozumienia działań, omówienie planu upowszechniania wyników i zapewnienie przestrzeni dla liderów do wzajemnych spotkań (co często ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wymiany).
 • Wymiana młodzieży nie jest wyjazdem turystycznym. Nie są to również „akademickie wyjazdy studyjne; działania związane z wymianą, które mają na celu osiągnięcie zysku finansowego; działania związane z wymianą, które można uznać za turystykę; festiwale; podróże wakacyjne; występy, spotkania statutowe, szkolenia prowadzone przez dorosłych dla młodzieży”.

Więcej oficjalnych informacji na temat wymian młodzieżowych można znaleźć tutaj:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-exchanges

oraz w Przewodniku po programie Erasmus+ na stronach 139-151. [Version 2 (2023): 21-12-2022].

Zdecydowanie zalecamy ubieganie się o udział w projekcie wymiany młodzieży.

Takie projekty mają ogromny wpływ na młodych ludzi i organizacje młodzieżowe. Jeśli potrzebujesz dalszego wsparcia, nie wahaj się skontaktować z nami drogą mailową: biuro@inkubatorinnowacji.org – chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości lub zaoferujemy wsparcie, gdy zdecydujesz się złożyć wniosek.