Jotform

W naszej Fundacji używamy narzędzia Jotform.com do organizowania mobilności edukacyjnych. Dzięki Jotformowi możemy w szybki sposób zebrać potrzebne dane dotyczące uczestników, ich potrzeby edukacyjne oraz wszelkie informacje niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia wymiany młodzieży czy też szkolenia pracowników mlodzieżowych. Z pomocą tego narzędzia można tworzyć formularze online, które będą przydatne w każdym aspekcie działalności organizacji pozarządowej. …

Jotform Read More »

Youthfolklore

Przestrzeń wewnętrzna w bułgarskim gospodarstwie domowym

Bułgarskie domy mają różne tradycje i style wewnątrz, w zależności od regionu, w którym się znajdują. Na przykład w obszarach górskich, takich jak Rodopok i Pirin, często stosuje się drewniane elementy, takie jak zakrzywione kolumny i belki, ozdobne rzeźby i sztuczne pajęczyny. W północnych częściach kraju, gdzie pogoda jest chłodniejsza, wnętrza są cięższe, z grubymi …

Przestrzeń wewnętrzna w bułgarskim gospodarstwie domowym Read More »

Youthfolklore

Ginące zawody

Do wymierających lub już wymarłych zawodów, które niegdyś były popularne na naszym terenie możemy zaliczyć: ciesielstwo, dekarstwo, stolarstwo, bednarstwo, kołodziejstwo, plecionkarstwo (w tym wikliniarstwo), sitarstwo, garncarstwo, kowalstwo, rymarstwo, tkactwo, krawiectwo, szewstwo, młynarstwo, bartnictwo i hafciarstwo1. Ciesielstwo (budowa drewnianych domów), dekarstwo (pokrycie i naprawa dachów) i stolarstwo (wyrób drewnianych mebli) były zawodami ściśle związanymi z budową …

Ginące zawody Read More »

Youthfolklore

Podstawowe informacje o regionie – Roztocze

Region, który opisany został w artykułach, jest niejako nałożeniem różnych obszarów – geologicznych, państwowych, etnologicznych, czy historycznych. Zwyczajowo dzieli się go na trzy części: Zachodnie, Środkowe i Wschodnie lub też Gorajskie, Tomaszowskie i Rawskie. Teren ten, ze względu na swój przygraniczny charakter – posiada charakterystyczne cechy mieszania kultur. Popatrzmy więc na niego pod różnymi kątami. …

Podstawowe informacje o regionie – Roztocze Read More »