Polska

Youthfolklore

Ginące zawody

Do wymierających lub już wymarłych zawodów, które niegdyś były popularne na naszym terenie możemy zaliczyć: ciesielstwo, dekarstwo, stolarstwo, bednarstwo, kołodziejstwo, plecionkarstwo (w tym wikliniarstwo), sitarstwo, garncarstwo, kowalstwo, rymarstwo, tkactwo, krawiectwo, szewstwo, młynarstwo, bartnictwo i hafciarstwo1. Ciesielstwo (budowa drewnianych domów), dekarstwo (pokrycie i naprawa dachów) i stolarstwo (wyrób drewnianych mebli) były zawodami ściśle związanymi z budową …

Ginące zawody Read More »

Youthfolklore

Podstawowe informacje o regionie – Roztocze

Region, który opisany został w artykułach, jest niejako nałożeniem różnych obszarów – geologicznych, państwowych, etnologicznych, czy historycznych. Zwyczajowo dzieli się go na trzy części: Zachodnie, Środkowe i Wschodnie lub też Gorajskie, Tomaszowskie i Rawskie. Teren ten, ze względu na swój przygraniczny charakter – posiada charakterystyczne cechy mieszania kultur. Popatrzmy więc na niego pod różnymi kątami. …

Podstawowe informacje o regionie – Roztocze Read More »

Youthfolklore

Okres młodzieńczy i wejście w dorosłość

Dzieci żyjące niegdyś na naszym terenie bardzo szybko musiały zajmować się pracą. Ze względu na biedę i dużą ilość obowiązków gospodarczych już najmniejsze dzieci miały swoje zadania do spełnienia. Była nimi głównie opieka nad zwierzętami: pasienie gęsi, kóz czy krów. Im dzieci bardziej rosły, tym trudniejsze obowiązki musiały wypełniać. Wzrost wiązał się jednak z pewnymi …

Okres młodzieńczy i wejście w dorosłość Read More »

Uroczystości religijne – Boże Ciało

Wyjątkowym ze względu na swój charakter świętem religijnym na naszym terenie jest uroczystość popularnie nazywana Bożym Ciałem. Pełna nazwa to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Święto to obchodzone jest nieregularnie (względem kalendarza corocznego), w jedenaście dni po Zesłaniu Ducha Świętego (Zielonych Świątkach) – zawsze w czwartek. W Polsce zostało ono wprowadzone w XIV wieku. …

Uroczystości religijne – Boże Ciało Read More »