Youthfolklore

Ginące zawody

Do wymierających lub już wymarłych zawodów, które niegdyś były popularne na naszym terenie możemy zaliczyć: ciesielstwo, dekarstwo, stolarstwo, bednarstwo, kołodziejstwo, plecionkarstwo (w tym wikliniarstwo), sitarstwo, garncarstwo, kowalstwo, rymarstwo, tkactwo, krawiectwo, szewstwo, młynarstwo, bartnictwo i hafciarstwo1. Ciesielstwo (budowa drewnianych domów), dekarstwo (pokrycie i naprawa dachów) i stolarstwo (wyrób drewnianych mebli) były zawodami ściśle związanymi z budową …

Ginące zawody Read More »