Youthfolklore

Ramadan – Eid al-Fitr

Eid al-Fitr (Ramazan bayram) oznacza zakończenie miesięcznego postu (oruch) od świtu do zachodu słońca w Ramazanie. Post jest jednym z obowiązków dorosłych, zdrowych muzułmanów. Polega na powstrzymywaniu się od jedzenia i płynów od wschodu do zachodu słońca i trwa 30 dni.

Dzień muzułmanina podczas Ramadanu wygląda następująco: Wcześnie rano osoba uderza w bęben i budzi muzułmanów. Jedzą śniadanie i o wschodzie słońca rozpoczyna się post. Stają do modlitwy 5 razy dziennie. Post zostaje przerwany po zachodzie słońca, gdy poszczący trzykrotnie wypije wodę. Każdego wieczoru, po modlitwie hodża, organizowane są wspólne posiłki w meczecie lub w domach – „iftar”, często z funduszy lub żywności z datków. Islamskie posty mają na celu oczyszczenie duszy i odnowienie człowieka.

27 wieczorem postu przypada święta noc Qadr (Kadir Gecesi). Jest to w wierze islamskiej noc, w której Koran został po raz pierwszy zesłany z nieba na świat, a także noc, w której pierwsze wersety Koranu zostały objawione prorokowi Mahometowi. Wierzy się również, że na ziemię przybywają aniołowie. Zgodnie z tradycyjnym wyobrażeniem, niebo otwiera się, wszystkie żywe istoty oddają cześć Allahowi, a wierni mogą życzyć sobie w modlitwie czegoś, co zostanie spełnione.

Wierzy się, że w miesiącu ramazan dusze zmarłych zostały uwolnione, dlatego pieniądze i jedzenie rozdawane są potrzebującym.

Dzień przed Eid kobiety wypiekają chleb i dzielą się nim z sąsiadami. Dzieci odwiedzają każdy dom i zbierają cukierki i słodycze. Ten dzień nazywa się „Arife”.

W przeddzień święta lub w dniu święta daje się jałmużnę (charytatywną/fitre) biednym lub sierotom.

Pierwszy dzień święta rozpoczyna się, gdy mężczyźni udają się wczesnym rankiem do meczetu na modlitwę, gdzie ogłaszany jest początek święta. Tego samego dnia młodsi odwiedzają starszych, całują ich ręce, aby życzyć im wesołych świąt i prosić o przebaczenie, a starsi dają im pieniądze. Następnie wszyscy zasiadają przy świątecznym stole. Dla muzułmanów Eid al-Fitr jest okazją do okazania wdzięczności Allahowi. Podczas święta wierni pozdrawiają się słowami „Bayram mubarek olsun” (Szczęśliwego święta!).

Eid al-Fitr trwa 3 dni.

Kalendarz islamski zbudowany jest na księżycowym cyklu rocznym. Co roku święta zmieniają swoje występowanie o 10 dni do przodu. Ich obchody nie mają ustalonej dokładnej daty ani pory roku. Centralnym punktem tego kalendarza są dwa święte dla muzułmanów święta – Eid al-Fitr (Ramazan Bayram) i Eid al-Adha (Kurban Bayram).