A projektünk nyitó találkozója

 • A találkozó célja először is az volt, hogy megismerjük egymást. Korábban nem minden projektkoordinátornak volt lehetősége arra, hogy személyesen találkozzon egymással. Ez volt az első együttműködésünk egy ilyen konzorciumban. Hiszünk abban, hogy a személyes kapcsolat a sikeres együttműködés kulcsa, és ezért egy ilyen nagy és hosszú projekt esetében elengedhetetlen volt egy helyhez kötött offline találkozó megszervezése. Segített megérteni az egyes szervezetek munkamódszerét, a különbözőségeinket és az erőforrásainkat. Minden partner bemutatta korábbi és folyamatban lévő projektjeit, valamint a fiatalokkal végzett munkájuk módszertanát. Ez volt az egyik olyan tényező, amely segített minket abban, hogy felmérjük a projektben rejlő kockázatokat, és megtaláljuk a megelőzésük módját.

A találkozó során megvitattuk és aláírtuk a szervezeteink közötti partnerségi megállapodást is. A megállapodás tartalmazta a jogokat, kötelességeket, felelősségeket, határidőket, pénzügyi felosztást, a partnereknek történő kifizetések tervét.

Egyéb dolgok, amelyeket a Kick-off Meeting során megvitattunk és pontosítottunk:

 

 • a szellemi teljesítmény (youthfolklore.com weboldal) – a weboldal kialakítása, tartalma, a weboldalra vonatkozó cikkek és bejegyzések írásának határideje, a fordítások határideje.
 • a projekt logójának elkészítése
 • a projekttevékenységek részletes ütemterve
 • a projekt témájával kapcsolatos ötletek és bevált gyakorlatok megosztása
 • két rövid távú közös munkatársi továbbképzés Romániában és Lengyelországban – megvitattuk a szervezésüket, az oktatási tartalmat, a jegyek megvásárlásának határidejét és a résztvevők felkészítését.
 • a projekt megvalósítása során esetlegesen felmerülő kockázatok. Azonosítottuk a kockázatokat, és tervet készítettünk azok megelőzésére.

Képzési tanfolyam audiovizuális anyagok készítéséről, az eredmények népszerűsítéséről és terjesztéséről

A képzésen 20 résztvevő vett részt (országonként 4 résztvevő * 5 ország), köztük 2, a témában tapasztalt romániai ifjúsági oktató, akik a képzés alatt a helyet tartották.

A képzés fő célja az volt, hogy a népzenei együttesekkel/ népi csoportokkal dolgozó ifjúságsegítők/ népi oktatók ismereteket szerezzenek a nevelési tevékenységeink eredményeinek terjesztéséről, valamint arról, hogy miként népszerűsítsék tevékenységeinket/ projektjeinket/ akcióinkat.

A képzés céljai:

 • a résztvevőknek elméleti ismereteket nyújtani az eredmények terjesztéséről
 • a résztvevőknek ismereteket adni arról, hogy mi az oktatási tevékenység eredménye
 • különbséget tenni a terjesztés, a promóció és a láthatóság között
 • alapvető készségekkel felvértezni őket a cikkek írása, videók készítése és szerkesztése, jó képek készítése terén.
 • teret biztosítani az eredmények népszerűsítésével és terjesztésével kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztásának és cseréjének.

A képzés példát mutatott arra, hogyan népszerűsítsük tevékenységeinket és hogyan terjesszük a munkánk eredményeit. Ifjúsági munkatársaink alapvető ismereteket szereztek tevékenységeink népszerűsítéséről és a honlapra való cikkek írásáról.

A képzés során kapott készségek és ismeretek szükségesek voltak ahhoz, hogy fejleszteni tudjuk Szellemi teljesítményünket, és javította a weboldalon közzétett tartalmak minőségét.

Képzési tanfolyam a nem formális oktatási módszerek (NFE) használatáról a folklórcsoportok körében

A képzésen 19 résztvevő vett részt (3 lengyel, 4 bolgár, görög, magyar és román), köztük 2 tapasztalt lengyel ifjúsági tréner.

A képzés fő célja az volt, hogy a népzenei együttesekkel/ népi csoportokkal dolgozó ifjúságsegítők/ népi oktatók ismereteket szerezzenek az NFE-módszerekről, hogy teljes mértékben ki tudják használni a fiatalokra gyakorolt hatásukat, akikkel együtt dolgoznak.

A képzés céljai:

 • a résztvevők elméletet kapjanak az NFE-ről
 • biztonságos teret biztosítani a résztvevők számára, hogy beszélhessenek a folklórcsoportokkal végzett munkájuk során felmerülő kihívásokról
 • teret biztosítani a nem formális tanulásban a népzenével kapcsolatos tapasztalatok megosztására és cseréjére
 • NFE-eszközök kidolgozása a kreatív ágazatban dolgozó ifjúságsegítők, oktatók, pedagógusok kompetenciáinak megerősítésére a konfliktuskezelés, az interkulturális tanulás, a projektmenedzsment területén
 • az olyan puha készségek fejlesztésének erősítése, mint a kreativitás, a kommunikáció, az együttműködés; a kezdeményezőkészség és a vállalkozói szellem, a kultúrák közötti tanulás a folklórcsoportokban részt vevő fiatalok körében.

A második transznacionális projekttalálkozó ("félidős értékelés")

A találkozó középpontjában a projekt végrehajtásának nyomon követése állt. Felmértük, hogy konzorciumunk közelebb került-e a projektek valamennyi célkitűzésének eléréséhez. Tervet készítettünk a cikkek megírására és a projektben bekövetkezett késedelmek behozására.

Egyéb dolgok, amelyeket megvitattunk:

 • a két rövid távú közös személyzeti képzés értékelése
 • a projekt előrehaladásának nyomon követése (az előirányzott mutatók elérése, a projekt hatása az országainkban, az ifjúságra gyakorolt hatás)
 • vegyes mobilitás Magyarországon – megvitattuk a szervezést, az oktatási tartalmat, a jegyvásárlás határidejét, a résztvevők felkészítését
 • partnerségünk és munkánk értékelése, amelyet a találkozóig minden érintett szervezet elvégzett.

A fiatalok vegyes mobilitása "Let's folk!"

A fiatalok vegyes mobilitása lehetőséget adott valamennyi partnerszervezetnek arra, hogy gyakorolja a 2 rövid távú közös személyzeti képzési eseményen szerzett készségeket és ismereteket. Ezeket a kompetenciákat helyi szinten teszteltük az országainkban (a fiatalokkal folytatott napi szintű tevékenységek során), de a projektünkhöz szükség volt a nemzetközi környezetben való kipróbálásukra. Ellenőriztük, hogy a megtanult eszközök ugyanúgy működnek-e az azonos nemzetiségű emberek és a különböző országokból származó fiatalok esetében. Célunk volt továbbá, hogy tartalmat készítsünk a youthfolklore.com weboldalra (az Intellektuális kimenetünk). Készítettünk videókat, amelyek oktatóvideók arról, hogyan kell táncolni nemzeti táncainkat (összesen 5 táncvideó) és 5 videót hagyományos dalokkal.

A tevékenység konkrét céljai a következők voltak:

 • a folklórról való beszélgetés és tapasztalatcsere egy vonzó, interaktív módon,
 • a kortársképzés mint az európai folklórral kapcsolatos ismeretek felbecsülhetetlen értékű forrása népszerűsítése,
 • a folklór aktív népszerűsítése
 • elmélkedés az elkötelezettségről, tiszteletről, kedvességről
 • hagyományos táncok cseréje
 • a 2 rövid távú közös munkatársi képzés során elsajátított módszerek kipróbálása.

A harmadik transznacionális projekttalálkozó ("értékelő találkozó")

A találkozó fő célja az volt, hogy értékeljük az együttműködésünket, és felmérjük, hogy elértük-e azt, amit az Erasmus+ alap pályázatban terveztünk.

További témák, amelyeket megvitattunk:

 • a tanulságok és a szervezetünkre, más érdekelt felekre, a helyi közösségre és a szervezetünkkel együttműködő fiatalokra gyakorolt hatás.
 • annak értékelése, hogy elértük-e a projektben tervezett összes mutatót.
 • a projekt rendkívüli eredményei
 • hogyan biztosítható a projekt eredményeinek fenntarthatósága
 • a projekteredmények terjesztésének tervezése
 • jövőbeli együttműködési ötletek
 • a lengyel nemzeti ügynökségnek szóló zárójelentés elkészítése.