A programról

Az Erasmus+ az Európai Unió európai oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja. Az Erasmus+ programban a projektek különböző célcsoportok számára vehetnek részt, a következők közül

tanulókon át az idősebbekig. Gyakori tévhit, hogy az Erasmus+ csak egyetemi hallgatóknak szól, de valójában a legtöbb európai polgár számára előnyös lehet a programban való részvétel (a program különböző ágazatain keresztül).

A program költségvetése a 2021-2027-es többéves pénzügyi keretre 26,2 milliárd euró.

A következő pénzügyi időszakban vannak olyan intézkedések, amelyek célja, hogy az Erasmus+ még inkább elérhetővé váljon, és még több embert vonjon be.

Az Erasmus+ a következő ágazatokra oszlik:

  • felsőoktatás
  • szakoktatás és szakképzés
  • iskolai oktatás
  • felnőttoktatás
  • ifjúság
  • sport

Ebben a cikkben az ifjúsági ágazatra összpontosítunk, mivel a youthfolklore.com projektet ezen ágazat keretében finanszírozzák.

Az ifjúsági ágazat keretében a következő projektek megvalósítására van lehetőség:

1. kulcsintézkedés: Az egyének tanulási mobilitása

KA151 – Accredited projects for youth mobility

Az Erasmus+ programban akkreditációt szerzett szervezetek egyszerűsített hozzáféréssel rendelkeznek az ifjúsági csereprogramok és az ifjúságsegítők mobilitásának finanszírozásához. Nem kell minden egyes tevékenységre forrást igényelniük, hanem hosszú távú (3-7 évre szóló) tervet készítettek a mobilitások megvalósítására, és ennek köszönhetően rendszeresen szervezhetik azokat, és biztosak lehetnek abban, hogy rendelkeznek a küldetésük teljesítéséhez szükséges forrásokkal.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-accredited-youth 

KA152 – A fiatalok mobilitása – Ifjúsági csereprogramok

Az ifjúsági csere 5 és 21 nap közötti időtartamú (az utazási napokat nem számítva) ifjúsági találkozó. A fiatalok közös tevékenységeket szerveznek, amelyeknek oktatási céljuk van (nem turistautak) és a nem formális oktatás módszertana szerint valósulnak meg (a résztvevők oktatási igényein alapuló program; önkéntes és aktív részvétel; strukturált program; a fiatalok aktív szerepet vállalnak az előkészítésben, a végrehajtásban és az eredmények terjesztésében). A résztvevők életkora 13 és 30 év között van. Ami szintén fontos, hogy minden nemzeti csapatot egy csapatvezetőnek kell kísérnie (korhatár nélkül). Egy ilyen projektben lehetőség van az ifjúsági csere előtt egy előkészítő látogatás megszervezésére, ahol az egyes partnerszervezetek vezetői találkozhatnak és felkészülhetnek az ifjúsági cserére.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-exchanges

KA153 – Mobilitási projektek ifjúságsegítők számára

E projektek célja az ifjúságsegítők szakmai fejlődésének támogatása. A következő intézkedések szervezhetők: – A képzések célja, hogy az ifjúságsegítők olyan konkrét ismereteket vagy eszközöket kapjanak, amelyek hasznosak lesznek számukra a fiatalokkal folytatott mindennapi munkájuk során.

  • Tanulmányi látogatások, amelyek célja a bevált gyakorlatok megosztása, és lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy megismerjék, hogyan dolgoznak mások, és hogyan érnek el sikereket a fiatalokkal való munka során.
  • A partnerségépítő tevékenységek lehetővé teszik az ifjúságsegítők és a szervezet, amelyben dolgoznak, számára, hogy megismerjék egymást, és teret teremtsenek a közös fejlesztésekhez.
  • új projektek
  • A szemináriumok az ifjúsági munka bevált gyakorlatainak megosztását szolgálják más szervezetek képviselőivel.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-youth-workers

KA154 – Ifjúsági részvételi tevékenységek

Az ilyen projektek célja, hogy elősegítsék a fiatalok aktív részvételét az európai demokratikus életben. Az e cselekvés keretében megvalósuló projekteket arra lehet felhasználni, hogy teret biztosítsanak a párbeszédet a fiatalok és a döntéshozók között.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-participation

KA155 – DiscoverEU befogadási akció

Az akció lehetővé teszi, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részt vehessenek a Discover EU  (https://youth.europa.eu/discovereu_en). A kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok extra támogatást kaphatnak ahhoz, hogy esélyük legyen beutazni Európát. Fontos megjegyezni, hogy az akció 18 éveseknek szól.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/discovereu-action

2. kulcsintézkedés: Szervezetek és intézmények közötti együttműködés

KA210 – Kisléptékű partnerségek az ifjúságpolitika területén

Ebben az akcióban a szervezetek 30 000 EUR vagy 60 000 EUR átalányösszegre pályázhatnak. A fő cél az, hogy lehetővé tegye a kevésbé tapasztalt szervezetek és a programba újonnan belépő szervezetek részvételét. Fő jellemzője, hogy a támogatások alacsonyabbak, a projekt időtartama rövidebb, és könnyebb ilyen projektre pályázni (a KA220 – Együttműködési partnerségekhez képest). Ezek a szervezetek tapasztalatokat szerezhetnek az Erasmus+ programmal kapcsolatban, és növelhetik kapacitásukat.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships

KA220 – Együttműködési partnerségek az ifjúságpolitika területén

Itt a szervezetek a következő átalányösszegekre pályázhatnak: 120 000 €, 250 000 € és 400 000 €. Az ilyen projekteknek köszönhetően a szervezetek javíthatják a fiatalokkal végzett munkájuk minőségét, új oktatási eszközöket hozhatnak létre, amelyeket saját munkájuk során használhatnak (és más ifjúsági szervezetek körében népszerűsíthetnek).https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships

A részvétellel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el az Erasmus+ hivatalos weboldalára:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-organisations

Meglátogathatja az Ön országában működő nemzeti irodák honlapját is:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies

A nemzeti irodák felelősek az Erasmus+ program nemzeti szintű irányításáért (információnyújtás, támogatási pályázatok szervezése és a támogatások szétosztása a szervezetek között).