Întâlnirea de lansare a proiectului nostru

Scopul acestei întâlniri este, în primul rând, de a ne cunoaște reciproc. În trecut, nu toți coordonatorii de proiect au avut ocazia să se întâlnească față în față. Aceasta va fi prima noastră cooperare în cadrul unui astfel de consorțiu. Credem că contactul personal este cheia unei cooperări de succes, motiv pentru care organizarea unei întâlniri staționare offline este esențială pentru un proiect atât de mare și de lung. Aceasta ne va ajuta să înțelegem modul de lucru al fiecărei organizații, diferențele dintre noi și resursele noastre. Fiecare partener își va prezenta proiectele anterioare și în curs de desfășurare, precum și metodologia de lucru cu tinerii. Acesta va fi unul dintre factorii care ne vor ajuta să evaluăm riscurile din cadrul proiectului și să găsim modalități de a le preveni.

În timpul întâlnirii, vom discuta și vom semna, de asemenea, un acord de parteneriat între organizațiile noastre. Acordul va include drepturi, îndatoriri, responsabilități, termene limită, diviziuni financiare, planul de plăți către parteneri.

Alte lucruri care trebuie discutate și precizate în timpul reuniunii de lansare:

 • Producția intelectuală (pagina web youthfolklore.com) – designul site-ului, conținutul, termene pentru scrierea articolelor și postărilor pentru webgage, termene pentru traduceri
 • crearea logo-ului proiectului
 • calendarul detaliat al activităților proiectului
 • schimbul de idei și bune practici cu privire la tema proiectului
 • două evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt care vor avea loc în România și Polonia – vom discuta despre organizarea acestora, conținutul educațional, termenul limită pentru cumpărarea biletelor, pregătirea participanților noștri
 • riscurile care pot apărea în timpul implementării proiectului. Vom identifica riscurile și vom pregăti un plan de prevenire a acestora.

Curs de instruire privind crearea materialelor audiovizuale, promovarea și diseminarea rezultatelor

La formare au luat parte 20 de participanți (4 participanți pe țară * 5 țări), inclusiv 2 formatori de tineret cu experiență în domeniu din România, care au ținut spațiul pe durata formării.

Scopul principal al cursului de formare a fost acela de a dota lucrătorii de tineret/instructorii de folclor care lucrează cu ansambluri folclorice/grupuri folclorice cu cunoștințe despre diseminarea rezultatelor activităților noastre educaționale și despre cum să ne promovăm activitățile/proiectele/acțiunile.

Obiectivele cursului de formare:

 • să ofere participanților o teorie despre diseminarea rezultatelor
 • să le ofere participanților cunoștințe despre ceea ce reprezintă un rezultat al activității educaționale
 • să facă diferența între diseminare, promovare și vizibilitate
 • să îi doteze cu abilități de bază în ceea ce privește scrierea de articole, crearea și editarea de videoclipuri, realizarea de fotografii de calitate
 • să ofere un spațiu pentru a împărtăși și a face schimb de bune practici privind promovarea și diseminarea rezultatelor

Formarea este un model de urmat în ceea ce privește modul de promovare a activităților noastre și de diseminare a rezultatelor muncii noastre. Metodologia creată în timpul formării va fi publicată pe pagina web: youthfolklore.com și va fi o sursă de inspirație pentru alți lucrători de tineret care lucrează în ansambluri folclorice.

Competențele și cunoștințele primite în timpul acestui curs de formare ne vor fi necesare pentru a ne dezvolta producția intelectuală și vor duce la îmbunătățirea calității conținutului pe care îl vom publica pe pagina web.

Curs de formare privind utilizarea metodelor de educație non-formală (NFE) în rândul grupurilor folclorice

La formare au luat parte 19 participanți ((3 din Polonia și câte 4 din Bulgaria, Grecia, Ungaria și România)), inclusiv 2 formatori de tineri cu experiență din Polonia.

Scopul principal al cursului de formare a fost de a dota lucrătorii de tineret/formatorii de folclor care lucrează cu ansambluri folclorice/grupuri folclorice cu cunoștințe despre metodele ENF, pentru a utiliza întregul potențial al impactului acestora asupra tinerilor cu care lucrează.

Obiectivele cursului de formare:

 • să ofere participanților o teorie despre ENF
 • să ofere participanților un spațiu sigur în care să vorbească despre provocările pe care le întâmpină în activitatea lor cu grupurile folclorice
 • să ofere un spațiu pentru a împărtăși și a face schimb de experiență cu muzica folclorică în învățarea non-formală.
 • să dezvolte instrumente ENF pentru consolidarea competențelor lucrătorilor de tineret, instructorilor, educatorilor care lucrează în sectorul creativ în domeniul rezolvării conflictelor, al învățării interculturale, al managementului de proiect.
 • să consolideze dezvoltarea competențelor transversale, cum ar fi: creativitatea, comunicarea, colaborarea; simțul inițiativei și spiritul antreprenorial al acestora, învățarea interculturală în rândul tinerilor implicați în grupuri folclorice.

Cea de-a doua întâlnire transnațională a proiectului ("Evaluare intermediară"), găzduită de 4Youth

Întâlnirea s-a axat pe monitorizarea implementării proiectului. Am evaluat dacă consorțiul nostru se apropie de atingerea tuturor obiectivelor proiectelor. În cazul în care nu reușim să ne îndeplinim programul, pregătim un plan de redresare, care ne va ajuta să depășim dificultățile.

Alte lucruri care au fost discutate:

 • evaluarea celor două programe comune de formare a personalului pe termen scurt
 • monitorizarea progresului proiectului (realizarea indicatorilor prevăzuți, impactul proiectului în țările noastre, impactul asupra tinerilor).
 • mobilitatea mixtă în Ungaria – vom discuta despre organizare, conținutul educațional, termenul limită pentru cumpărarea biletelor, pregătirea participanților noștri
 • evaluarea parteneriatului nostru și a activității pe care o desfășoară toate organizațiile implicate până la întâlnire.