A „youthfolklore.com” projekt fő célja az volt, hogy a fiatalokkal a kreatív ágazatban dolgozó szervezeteket képessé tegye arra, hogy a nehéz időkben is fennmaradjanak, miközben ezeket az időket a fiatalok számára kínált tevékenységek minőségének javítására használják fel azáltal, hogy megfelelő, innovatív eszközökkel látják el őket, és képzést biztosítanak számukra.

Az alábbi célkitűzéseket követve értük el a célt:

1. Fenntartható együttműködés létrehozása a folklóroktatás, az interkulturális tanulás, a nem formális oktatás és a kreativitás területén működő különböző szervezetek között, amely ilyen szervezetek hálózatává fog fejlődni.

2. Teret kínálni a kreatív ágazat munkájával kapcsolatos jó gyakorlatok megosztására a kihívásokkal teli időkben (pl. a Covid-19 világjárvány), amikor a szokásos munkamódszerek kirekesztődnek.

3. Olyan eszközök kidolgozása, amelyekkel megerősíthetők a kreatív ágazatban dolgozó ifjúságsegítők, oktatók és nevelők kompetenciái a konfliktuskezelés, az interkulturális tanulás és a projektmenedzsment területén.

4. Az NFE használatának előmozdítása a népművészeti csoportok körében annak érdekében, hogy a fiatalokra gyakorolt hatásukban rejlő lehetőségeket teljes mértékben kihasználják.

5. Az olyan puha készségek fejlesztésének erősítése, mint a kreativitás, a kommunikáció, az együttműködés; a kezdeményezőkészség és a vállalkozói szellem, a kultúrák közötti tanulás a folklórcsoportokban részt vevő fiatalok körében.

6. Az európai tudatosság ösztönzése és a fiatalok képessé tétele arra, hogy kreatív megközelítésük, saját kultúrájuk kifejezése iránti szenvedélyük és más kultúrák iránti nyitottságuk segítségével sikeres innovátorok legyenek helyi környezetükben.

A projekt fő eredménye a youthfolklore.com – egy olyan weboldal, amely nem csupán online teret teremt a tanulás, az inspiráció és a hálózatépítés számára, hanem lehetőség szerint élő kezdeményezéseket is ösztönöz. A projekt és annak fő eredménye, a youthfolklore.com online platform egyaránt szolgálja a fiatalokat és a velük dolgozó szakembereket, akik különböző szervezetekkel, például folklór együttesekkel, tánccsoportokkal, kulturális szervezetekkel és a világ folklórja iránt egyszerűen csak szenvedélyesen érdeklődő emberekkel állnak kapcsolatban. Tele van inspiráló történetekkel, tippekkel és útmutatókkal, műhelyforgatókönyvekkel és nem formális tevékenységek forrásaival.

A cél és a célkitűzések elérése, valamint az Intellektuális Kimenet létrehozása érdekében a projektben a következő tevékenységeket szerveztük meg:

  • 3 transznacionális projektértekezlet a projekt irányítása érdekében
  • Képzési tanfolyam audiovizuális anyagok készítéséről, az eredmények népszerűsítéséről és terjesztéséről 5 országból (Lengyelország, Bulgária, Románia, Olaszország és Magyarország) érkező 20 résztvevő számára.
  • Képzési tanfolyam a nem formális oktatási módszerek (NFE) használatáról a folklórcsoportok körében 5 országból (Lengyelország, Bulgária, Románia, Olaszország és Magyarország) érkező 19 résztvevő számára.
  • Fiatalok vegyes mobilitása „Let’s folk!” 5 országból (Lengyelország, Bulgária, Románia, Olaszország és Magyarország) 34 résztvevő számára.

A projekt valamennyi tevékenységét az NFE alapelvei (résztvevőközpontú megközelítés, a képzési program rugalmassága, a csoport mint kölcsönös tanulási forrás, az oktatók mint a tanulási folyamat segítői, holisztikus megközelítés) és a tapasztalati tanulás inspirálta.

A COVID-19 helyzetre adott válaszként a projektjavaslatunk szorosan kapcsolódott az Erasmus + stratégiai partnerséghez: segített a fiatal generációknak és a folklór kulturális ágazatban dolgozó szakembereknek készségek és kompetenciák elsajátításában, beleértve a digitális kompetenciákat, a minőség, az innováció és az ifjúsági munka elismerésének fellendítésében (…). Projektünk potenciálisan hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez, inspirálva a fiatalokat a folklór ihlette vállalkozások és kezdeményezések sikertörténetein keresztül, amelyeket a honlapunkon teszünk közzé. Elősegíti a vállalkozói szellemet és a kezdeményezőkészséget azáltal, hogy az ifjúsági csoportokat arra ösztönzi, hogy maguk pályázzanak támogatásokra és pénzeszközökre. Végül, de nem utolsósorban, a létrehozott és több nyelvre lefordított weboldalnak köszönhetően, amely nemcsak hálózatépítő platformként, hanem tudásforrásként is szolgál, erőteljesen elősegíti a részvételi és kultúrák közötti párbeszéd megközelítéseit a nem formális oktatási ágazatot képviselő szervezetek és a kulturális ágazatok (például folklór együttesek és zenekarok, de nem csak) szervezetei között. Fontos volt számunkra, hogy ezt a projektet nemzetközi partnerségben valósítsuk meg, hogy elősegítsük az európai tudatosságot, felismerjük a közös kihívásokat, összehasonlítsuk a megoldásokat és meglátásokat, és minél több jó gyakorlatot osszunk meg egymással.