Περιγραφή του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου “youthfolklore.com” ήταν να ενδυναμώσει τους οργανισμούς που εργάζονται με νέους στον δημιουργικό τομέα, ώστε να αντέξουν σε δύσκολους καιρούς, ενώ παράλληλα να αξιοποιήσουν τους καιρούς αυτούς για να αυξήσουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων που προσφέρονται στους νέους, εξοπλίζοντάς τους με κατάλληλα, καινοτόμα εργαλεία και παρέχοντάς τους εκπαίδευση.

Επιτύχαμε τον στόχο ακολουθώντας τους παρακάτω στόχους:

1. Η δημιουργία βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών από τους τομείς της λαογραφικής εκπαίδευσης, της διαπολιτισμικής μάθησης, της μη τυπικής εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας, η οποία θα εξελιχθεί σε ένα δίκτυο τέτοιων οργανισμών.

2. Να προσφέρει το χώρο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών που σχετίζονται με το έργο του δημιουργικού τομέα σε δύσκολους καιρούς (π.χ. πανδημία Covid-19), όταν αποκλείονται οι συνήθεις μέθοδοι εργασίας.

3. Να αναπτύξει εργαλεία για την ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών που εργάζονται στον δημιουργικό τομέα στον τομέα της επίλυσης συγκρούσεων, της διαπολιτισμικής μάθησης, της διαχείρισης έργων.

4. Προώθηση της χρήσης των ΕΦΕ μεταξύ των λαογραφικών ομάδων, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της επίδρασής τους στους νέους.

5. Να ενισχυθεί η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων όπως: η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργασία- η αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας, η διαπολιτισμική μάθηση μεταξύ των νέων που συμμετέχουν σε λαογραφικές ομάδες.

6. Η τόνωση της ευρωπαϊκής συνείδησης και η ενδυνάμωση των νέων ώστε να γίνουν επιτυχημένοι καινοτόμοι στο τοπικό τους περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τη δημιουργική τους προσέγγιση, το πάθος τους για την έκφραση του δικού τους πολιτισμού και την ανοιχτότητά τους για άλλους πολιτισμούς.

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι το youthfolklore.com – ένας δικτυακός τόπος που δημιουργεί όχι μόνο έναν διαδικτυακό χώρο για μάθηση, έμπνευση και δικτύωση, αλλά και ενθαρρύνει τις ζωντανές πρωτοβουλίες, όποτε είναι δυνατόν. Το έργο και το κύριο αποτέλεσμά του, η διαδικτυακή πλατφόρμα youthfolklore.com, εξυπηρετεί τόσο τους νέους όσο και τους επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους και συνδέονται με διάφορους οργανισμούς, όπως λαογραφικά συγκροτήματα και σύνολα, ομάδες χορού, πολιτιστικούς οργανισμούς, ανθρώπους που απλά παθιάζονται με την παγκόσμια λαογραφία. Είναι γεμάτη από εμπνευσμένες ιστορίες, συμβουλές και οδηγίες, σενάρια εργαστηρίων και πηγές μη τυπικών δραστηριοτήτων.

Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι και να δημιουργηθεί το διανοητικό αποτέλεσμα, οργανώσαμε τις ακόλουθες δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου:

  • 3 Διακρατικές συναντήσεις έργου για τη διαχείριση του έργου
  • Μαθήματα κατάρτισης για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, την προώθηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων για 20 συμμετέχοντες από 5 χώρες (Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ουγγαρία).
  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης μεταξύ λαογραφικών ομάδων για 19 συμμετέχοντες από 5 χώρες (Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ουγγαρία).
  • Μικτή κινητικότητα νέων “Let’s folk!” για 34 συμμετέχοντες από 5 χώρες (Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ουγγαρία)

Όλες οι δραστηριότητες του έργου ήταν εμπνευσμένες από τις αρχές της ΕΑΕ (προσέγγιση με επίκεντρο τον συμμετέχοντα, ευελιξία του προγράμματος κατάρτισης, η ομάδα ως πηγή αμοιβαίας μάθησης, οι εκπαιδευτές ως διευκολυντές της μαθησιακής διαδικασίας, ολιστική προσέγγιση) και τη βιωματική μάθηση.

Η πρότασή μας για το έργο ήταν στενά συνδεδεμένη με τη στρατηγική εταιρική σχέση Erasmus + ως απάντηση στην κατάσταση COVID-19: βοήθησε τις νέες γενιές και τους επαγγελματίες που εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα της λαογραφίας να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ικανοτήτων, να ενισχύσουν την ποιότητα, την καινοτομία και την αναγνώριση της εργασίας των νέων (…). Το έργο μας θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, εμπνέοντας τους νέους μέσω ιστοριών επιτυχίας επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών εμπνευσμένων από τη λαογραφία που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας. Προωθεί το αίσθημα της επιχειρηματικότητας και της πρωτοβουλίας, ενθαρρύνοντας τις ομάδες νέων να υποβάλλουν οι ίδιες αιτήσεις για επιχορηγήσεις και κονδύλια. Τέλος, χάρη στον ιστότοπο που δημιουργήθηκε και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ο οποίος θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα δικτύωσης, αλλά και ως πηγή γνώσης, προωθεί έντονα τις προσεγγίσεις συμμετοχικού και διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των οργανώσεων που εκπροσωπούν τον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και των οργανώσεων των πολιτιστικών τομέων (όπως τα φολκλορικά σύνολα και συγκροτήματα, αλλά όχι μόνο). Ήταν σημαντικό για εμάς να υλοποιήσουμε αυτό το έργο σε διεθνή σύμπραξη για να διευκολύνουμε την ευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση, να εντοπίσουμε κοινές προκλήσεις, να συγκρίνουμε λύσεις και γνώσεις και να μοιραστούμε όσο το δυνατόν περισσότερες καλές πρακτικές.