Християни

Обичаи и ритуали при смърт и погребение

Обичаите и ритуалите, свързани със смъртта и погребението, са свързани с важни моменти от живота на човека. Чрез обичаите на смъртта и погребението хората осъществяват и други не по-малко важни отношения. По време на обичаите те установяват контакт със света на мъртвите. Централно място в залозите, свързани със смъртта, заемат сънищата. Християните и мюсюлманите в …

Обичаи и ритуали при смърт и погребение Read More »

Youthfolklore

Есенни обичаи – Ден на всички задушници

В цяла Полша дните 1 и 2 ноември са посветени на паметта на мъртвите. Семействата масово посещават гробищата и гробовете на близките си, а след това се събират вкъщи на общ обяд. Посещават се и войнишки гробове и забравени гробове. Празнуваният в момента католически празник (Денят на Вси светии и Денят на всички задушници) води …

Есенни обичаи – Ден на всички задушници Read More »