Youthfolklore

Пеене и характерни песни от централния регион Roztocze

Песните са съпътствали хората през вековете. Преди епохата на радиото и телевизията те са били форма на забавление, предаване на информация и средство за ритуал. Пеели са ги в църквата, по време на ритуали, докато са работили вкъщи или на полето, докато са пасли животни, докато са играли – както от малки деца, така и от възрастни. По този начин можем да разделим певческия репертоар на селяните на обредни песни (годишни и семейни песни), държавни и професионални песни, ситуационни или общи песни (включително специфична форма на балада). Обредните песни, особено тези, които се отнасят до обредите на прехода (като сватбите), се характеризират с много високо пеене. Това е имало за цел да отблъсне всякакви зли духове, които според вярванията в такива моменти са се опитвали да се промъкнат и да обсебят човека, който преминава от една същност в друга. Магическата символика също е често срещана в тези песни – например тисова маса или пейка, които осигуряват „място“ за починалите членове на семейството. От друга страна, траурните и оплаквателните песни се пеели с часове от починалия, без прекъсване. Често с тази дейност са се занимавали специални „траурни певци“. Тези песни често са имали междинна форма между орациите и пеенето. Баладите се пеели предимно от дядовците, които ходели от село на село и разказвали както трагични или любовни истории (например баладата „stała sie nam nowina, pani pana zarżnyła“), така и балади с религиозен характер (предимно жития на светци). След това тези истории са били предавани от селяните, така че те често могат да бъдат открити в малко по-различни форми в различни близки райони. Много разпространени са ситуационните, любовните, игровите и държавните песни, които се измислят в движение и се пеят като форма на забавление и за демонстрация на вокални и лирични умения. Пример за такива текстове могат да бъдат:

„Домакин с черна брада, и ни дава шишета с водка.
Ще ядем, ще пием, ще сме щастливи, ура!“

Текстовете на песните спадат към така наречените езикови клишета2. Това означава, че те се повтарят и възпроизвеждат по памет с известни изменения, в резултат на което, наред с други неща, езикът им се различава от разговорния диалект на района (т.нар. интердиалект). Това са поетични форми, при които формата и естетическата функция често доминират над комуникативната задача. но, разбира се, с мелодичен характер (с рима и ритмични изисквания, наложени от мелодичната линия). При пеенето двата кода – езиковият и музикалният – съществуват заедно, но могат да бъдат и разделени. Самият текст може да се превърне в народна поезия, докато мелодията може да се напява или да се свири на инструмент.

Характерно за нашия регион е едногласното пеене, т.нар. бяло пеене. Известно още като открито пеене, то включва пеене на отпуснато гърло, т.нар. наричане. То е доста силно и в същото време ненатрапчиво, така че дава възможност да се пее в продължение на много часове. Друга характерна черта на пеенето в Розточ е пачуването. Това е своеобразна музикална орнаментика, включваща осминно пеене на основния звук, често с използване на четвъртинки, изключително трудно и често дори невъзможно за нотиране. Както бялото пеене, така и пачата все още понякога могат да се чуят в църквите в нашия район.