Lego în educația specială

În ultimii ani, robotica educațională și educația cu ajutorul cărămizilor Lego a fost folosită în fiecare zi, atât pentru copiii cu o dezvoltare tipică, cât și pentru copiii cu dificultăți de învățare, retard mental sau copii din spectrul autist. S-a observat că implicarea în robotică și cu cărămizile Lego îi ajută pe copii să își dezvolte abilitățile și empatia, să învețe să coopereze și să capete încredere în sine.

Construirea unui robot care va fi programat să se miște sau o construcție simplă folosind cărămizi Lego pare un proces foarte dificil pentru copiii cu nevoi speciale. Sunt necesare abilități intelectuale și practice, cum ar fi conceptul de secvențiere și abilitățile motorii fine. Cu toate acestea, un laborator de robotică poate oferi o mulțime de cunoștințe, cum ar fi proiectarea unui robot, operarea unui motor și conceptul de bază al informaticii. Copiii învață să se descurce cu greșelile pe care le fac în timpul construirii robotului și să îl opereze după ce îl programează. S-a observat că, datorită roboticii educaționale, copiii cu abilități speciale au depășit obstacole semnificative în educație. De asemenea, copiii cu deficit de atenție și disociere, au fost concentrați mult timp în construcție, în timp ce copiii cu deficit de abilități sociale au cooperat și au interacționat între ei fără probleme în timpul procesului de învățare (Ζυλφολλάρι, 2019).

Beneficiile pe care copiii cu nevoi speciale le au de pe urma implicării lor în robotică și cărămizi Lego nu se limitează la subiectul academic. Copiii înfruntă acest proces de învățare cu bucurie și entuziasm, afectându-le pozitiv emoțiile. În același timp, învățarea experiențială, schimbul de idei, reflecția și cooperarea dintre ei conduc la dobândirea de cunoștințe și la construirea învățării (Κούτρα, 2017).

Procesul de învățare prin intermediul laboratoarelor de robotică se bazează pe modelul constructivist de învățare al lui Piaget, adică pe construcția învățării de către cei care învață. Activitățile de rezolvare a problemelor din viața reală încurajează participarea și promovează interacțiunea socială. Elevii dobândesc cunoștințele cel mai eficient prin implicarea lor activă în proiectarea, construirea și programarea digitală a unui obiect. Cu alte cuvinte, implicarea în robotica educațională și în cărămizile Lego este un proces foarte interesant pentru copiii cu abilități speciale, oferindu-le, în același timp, experiență directă, bucuria experimentării și a creativității, autoeficacitate și implicare directă în procesul de învățare, care sunt parametri de bază pentru educația lor (Ζυλφολλάρι, 2019).

Photos by Mariana Mouratidou

Bibliografie
Ζυλφολλάρι, Ι. (2019). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. (Πτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2019). Ανακτήθηκε από
http://ikee.lib.auth.gr/record/321081?ln=el
Κούτρα, Π. (2017). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. (Μεταπτυχιακή Εργασία, Frederick University, 2017). Ανακτήθηκε από
https://www.academia.edu/34221568/Η_εκπαιδευτική_ρομποτική_στην_Ειδική_Αγωγή