Despre program

Erasmus+ este un program al Uniunii Europene care sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. În cadrul Erasmus+, proiectele pot participa la diferite grupuri țintă, de la elevi până la seniori. O credință greșită frecventă este aceea că Erasmus+ se adresează doar studenților universitari, dar, în realitate, majoritatea cetățenilor europeni pot beneficia de participarea la acest program (prin intermediul diferitelor sectoare ale acestui program).

Bugetul programului este de 26,2 miliarde EUR pentru cadrul financiar multianual 2021-2027.

Există acțiuni menite să facă Erasmus+ și mai accesibil și să implice mai multe persoane în următoarea perioadă financiară.

Erasmus+ este împărțit în următoarele sectoare:

  • învățământ superior
  • educație și formare profesională
  • învățământ școlar
  • educația adulților
  • tineret
  • sport

În acest articol, ne vom concentra pe sectorul tineretului, deoarece proiectul youthfolklore.com este finanțat în cadrul acestui sector.

În cadrul sectorului de tineret, este posibilă implementarea următoarelor proiecte:

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scop educațional

KA151 – Proiecte acreditate pentru mobilitatea tinerilor

Organizațiile care au obținut acreditarea în cadrul programului Erasmus+ au acces simplificat la finanțare pentru schimburi de tineri și mobilități ale lucrătorilor de tineret. Acestea nu trebuie să solicite fonduri pentru fiecare activitate în parte, ci au stabilit un plan pentru implementarea pe termen lung a mobilităților (pentru 3-7 ani) și, datorită acestui fapt, le pot organiza în mod regulat, având certitudinea că dispun de fonduri pentru a-și îndeplini misiunea.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-accredited-youth 

KA152 – Mobilitatea tinerilor – Schimburi de tineri

Schimbul de tineri este o întâlnire între tineri cu o durată cuprinsă între 5 și 21 de zile (excluzând zilele de călătorie). Tinerii organizează activități comune, care au un scop educațional (nu sunt excursii turistice) și sunt implementate în conformitate cu metodologia educației nonformale (program bazat pe nevoile educaționale ale participanților; participare voluntară și activă; program structurat; tinerii au un rol activ în pregătirea, implementarea și diseminarea rezultatelor). Vârsta participanților este cuprinsă între 13 și 30 de ani. De asemenea, ceea ce este important este că fiecare echipă națională trebuie să fie însoțită de un lider de echipă (fără limită de vârstă). În cadrul unui astfel de proiect, este posibilă organizarea unei vizite pregătitoare înainte de schimbul de tineri, în cadrul căreia liderii din fiecare organizație parteneră se pot întâlni și pregăti schimbul de tineri.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-exchanges

KA153 – Proiecte de mobilitate pentru lucrătorii de tineret

Aceste proiecte au ca scop sprijinirea dezvoltării profesionale a lucrătorilor din domeniul tineretului. Pot fi organizate următoarele acțiuni:- Cursurile de formare sunt concepute pentru a oferi lucrătorilor de tineret cunoștințe sau instrumente specifice care le vor fi utile în activitatea lor zilnică cu tinerii.

  • Vizitele de studiu sunt concepute pentru a face schimb de bune practici și pentru a permite organizațiilor să vadă cum lucrează alții și cum reușesc să lucreze cu tinerii.
  • Activitățile de creare de parteneriate permit lucrătorilor de tineret și organizației în care lucrează să se cunoască reciproc și să creeze un spațiu pentru dezvoltarea în comun de noi proiecte
  • Seminarele servesc la schimbul de bune practici în domeniul tineretului cu reprezentanți ai altor organizații.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-youth-workers

KA154 – Activități de participare a tinerilor

Aceste proiecte au ca scop promovarea participării active a tinerilor la viața democratică din Europa. Proiectele din cadrul acestei acțiuni pot fi utilizate pentru a oferi un spațiu de facilitare a unei dialog între tineri și factorii de decizie.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-participation

KA155 – Acțiunea de incluziune DiscoverEU

Acțiunea le permite tinerilor care au mai puține oportunități să participe la Discover EU  (https://youth.europa.eu/discovereu_en). Tinerii care se confruntă cu mai puține oportunități pot beneficia de sprijin suplimentar pentru a avea șansa de a călători în Europa. Este important de reținut că acțiunea se adresează persoanelor care au împlinit 18 ani.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/discovereu-action

Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții

KA210 – Parteneriate la scară mică în domeniul tineretului

În cadrul acestei acțiuni, organizațiile pot solicita sume forfetare de 30 000 EUR sau 60 000 EUR. Obiectivul principal este de a permite participarea organizațiilor cu mai puțină experiență și a celor nou-veniți în program. Caracteristica principală este că subvențiile sunt mai mici, durata proiectului este mai scurtă și este mai ușor să aplici pentru un astfel de proiect (în comparație cu KA220 – Parteneriate de cooperare). Aceste organizații pot primi experiență în cadrul programului Erasmus+ și își pot spori capacitatea.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships

KA220 – Parteneriate de cooperare în domeniul tineretului

Aici, organizațiile pot solicita următoarele sume forfetare: 120 000 EUR, 250 000 EUR și 400 000 EUR. Datorită acestor proiecte, organizațiile își pot crește calitatea muncii cu tinerii, pot crea noi instrumente educaționale pe care le pot folosi în activitatea lor (și le pot promova în rândul altor organizații de tineret).

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships

Pentru mai multe informații despre cum să vă implicați, vă rugăm să vizitați site-ul oficial Erasmus+:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-organisations

De asemenea, puteți vizita site-ul web al unei agenții naționale din țara dumneavoastră:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies

Agențiile naționale sunt responsabile de gestionarea programului Erasmus+ la nivel național (furnizarea de informații, organizarea de concursuri de granturi și distribuirea granturilor între organizații).