Εργασία για τη νεολαία

Η εργασία για τους νέους είναι ένας εξωσχολικός τομέας εργασίας, δεδομένου ότι περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες αναψυχής και βασίζεται σε μη τυπικές και άτυπες διαδικασίες μάθησης και στην εθελοντική συμμετοχή. Προωθεί την ανάπτυξη των νέων με πολύπλευρο τρόπο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν εκτός της οικογένειας, της επίσημης εκπαίδευσης και της εργασίας τους. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες της εργασίας για τη νεολαία είναι αυτοδιαχειριζόμενες, συνδιαχειριζόμενες ή διαχειρίζονται υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού (είτε πλήρους απασχόλησης είτε εθελοντών λειτουργών νεολαίας και ηγετών νεολαίας) και μπορούν να αναπτύσσονται και να αλλάζουν σύμφωνα με διάφορες δυναμικές. Η εργασία για τους νέους οργανώνεται και παρέχεται με διάφορους τρόπους (π.χ. από οργανώσεις που καθοδηγούνται από τους νέους, οργανώσεις νέων και άτυπες ομάδες, καθώς και από υπηρεσίες νεολαίας και δημόσιες αρχές) και διαμορφώνεται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυτόν τον ορισμό της εργασίας για τη νεολαία μπορούμε να τον βρούμε στο "Μοντέλο ικανοτήτων ETS για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας για να εργαστούν διεθνώς".

Σύμφωνα με την κοινοπραξία μας, τα φολκλορικά σύνολα πληρούν πολλά από τα κριτήρια που αναφέρονται στον προαναφερθέντα ορισμό. Η συμμετοχή σε λαογραφικά σύνολα είναι σίγουρα εξωσχολική. Τα μέλη των ομάδων την κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους και δεν είναι υποχρεωτική στο επίσημο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι για την πλειονότητα των ατόμων που συμμετέχουν στη λαογραφική ομάδα, πρόκειται για μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, την κάνουν για ευχαρίστηση, για να ικανοποιήσουν την ανάγκη για διασκέδαση, προσφορά και ένταξη.

Σίγουρα πληροί τα κριτήρια της εθελοντικής συμμετοχής (εκτός αν οι γονείς ή οι κηδεμόνες εξαναγκάσουν το άτομο να συμμετάσχει, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα – μπορούμε σίγουρα να υποθέσουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων το κάνει με τη δική της ελεύθερη βούληση).

Η συμμετοχή σε μια λαογραφική ομάδα δίνει δύναμη στους νέους, είναι μέρος κάτι μεγαλύτερου και τους δίνει την αίσθηση του ανήκειν. Μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, γεγονός που αποτελεί επίσης μεγάλο κίνητρο για πολλούς συμμετέχοντες. Η εξάσκηση στο τραγούδι και το χορό αναπτύσσει τους νέους ολιστικά, έτσι ώστε να έχουν δεξιότητες που μπορούν να τους φανούν χρήσιμες όταν μαθαίνουν άλλους χορούς, πιο σύγχρονους, ή τραγουδούν τραγούδια άλλα από τα δημοτικά.

Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των νέων είναι η εμφάνιση σε μια σκηνή για πολλούς ανθρώπους. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις δεξιότητες δημόσιας παρουσίασης και ερμηνείας τους (συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας ομιλίας). Φοβούνται λιγότερο την παρουσίαση/ομιλία μπροστά σε μεγάλο κοινό. Οι νέοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε μια τέτοια ομάδα. Το αίσθημα πρωτοβουλίας εκτιμάται ιδιαίτερα.

Αυτό είναι ίσως προφανές για πολλούς, αλλά η ομάδα διδάσκει επίσης την ομαδική εργασία – πολλοί από τους χορούς χορεύονται ομαδικά και ο καλός συγχρονισμός και η σκληρή δουλειά όλης της ομάδας έχει ως αποτέλεσμα έναν ενδιαφέροντα και συναρπαστικό ομαδικό χορό για το κοινό.

Δεν πρέπει επίσης να υποτιμάται, η συμμετοχή σε μια λαϊκή ομάδα επιτρέπει στους νέους να γνωρίσουν άλλους συνομηλίκους και να κάνουν φίλους, μερικές φορές για όλη τους τη ζωή. Πολύ συχνά, οι νέοι μπορούν να γνωρίσουν συνομηλίκους από άλλους νομούς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε φιλία αλλά και να τους βοηθήσει να εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες.

Τα λαογραφικά σύνολα αποτελούν σημαντικό μέρος της τοπικής κοινότητας. Οι νέοι μπορούν να ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσμούς με τα μέλη της κοινωνίας, να γνωρίσουν τους ανθρώπους και να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. Επίσης, η λαϊκή ομάδα αποτελεί συχνά σήμα κατατεθέν της πόλης/του δήμου και οι ντόπιοι είναι πολύ περήφανοι γι’ αυτήν.

Το λαογραφικό σύνολο δεν πληροί αμιγώς τον ορισμό του λειτουργού νεολαίας, διότι συχνά ο κύριος σκοπός της εξόδου από την ομάδα είναι η καλλιτεχνική παράσταση και η συμμετοχή σε φεστιβάλ/διαγωνισμούς λαογραφίας. Ωστόσο, μπορούμε να παρατηρήσουμε πολλά από τα στοιχεία της εργασίας για τη νεολαία σε τέτοιες ομάδες και πιστεύουμε ότι η προσθήκη περισσότερων στοιχείων της ΕΦΕ θα ωφελήσει τα μέλη και τα φολκλορικά σύνολα. Πιστεύουμε ότι η προσθήκη προβληματισμού σχετικά με τη μάθηση στις δραστηριότητες και κάποια εργαστήρια σχετικά με την επικοινωνία θα ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό, προωθούμε την ενσωμάτωση στοιχείων μη τυπικής εκπαίδευσης στις δραστηριότητες των λαογραφικών ομάδων, γι’ αυτό και θελήσαμε να υλοποιήσουμε το έργο “youthfolklore.com”.