Youthfolklore

Регионални легенди

Най-популярните легенди от околностите на Томашов Любелски са тези, свързани с природния резерват „Piekiełko“. Той е създаден през 1962 г. и се намира в близост до село Łaszczówka. Той е защитено място поради големия брой еруптивни скали (батиатични пясъчници), вероятно донесени тук от ледник. Най-големите от тях имат обиколка от 10 метра. Легендите обясняват основно …

Регионални легенди Read More »