Youthfolklore

Roztocze – регион на три култури

Днес регионът Розточе се намира в две държави – Полша и Украйна. В продължение на много векове този регион е бил гранична зона, първоначално между полските Пиасти и Халичко-Влодзимирска Рус, след това между Малополша и Червена Рус в рамките на Короната, а след разделянето на Полша тук преминава границата на австрийския и руския дял. Трудно е да се говори за национално малцинство, което някога е съществувало тук, тъй като районът е бил обитаван от 3 религиозно-етнически групи в повече или по-малко равни пропорции. Това са римокатолиците (т.нар. латински католици), които в етнически план са били група поляци, православните християни, отъждествявани с русите, и привържениците на юдаизма, т.е. евреите. Селата са били населени предимно с поляци и рутени, в различно съотношение – в някои села е имало повече поляци, в други – повече рутени. Обикновено в селата е имало и църква, и православна църква, но ако една група е била преобладаваща, тогава религиозният център е бил един. В градовете, от друга страна, евреите са били мнозинство или втората по големина група по отношение на населението. Разбира се, отделни семейства от тази група са живеели и в селата. Времената на войната и преселването напълно промениха етническия състав на нашата област. Днес основната група, живееща в района, са поляците (които често имат русенски предци), докато украинците са в ясно изразено малцинство. В момента в района не живее еврейско население.

Както всеки граничен район, това е специфичен регион, в който културното смесване, вековните и мултикултурните влияния са довели до естествени промени, които все още можем да разчетем и открием както в духовната, така и в материалната култура – език, облекло, сгради, празнични и семейни традиции. В самия град Томашов Любелски можем да открием останки от три култури: стара църква от лиственица, православна църква и еврейско гробище (някога е имало и синагога, която е разрушена през септември 1939 г. от германците). Значителни признаци на културно смесване могат да бъдат открити в нематериалната култура: песни, описания на ритуали, празнично облекло или музика. Типични примери са русенските песни, които полски певци дават на етнографи, обичаят на оплакване, характерен за русенското население и възприет от поляците, използването на бродерия с кръстосани шевици в полските носии, характерна за русенското население, или носенето на духани стъклени мъниста от жени от различни етнически групи, както и свиренето на „еврейски“ полки от полски групи. Това са само най-типичните примери, които могат да бъдат умножени. В продължение на векове тези народи са живели рамо до рамо, като взаимно са се уважавали и са си помагали. При поляците и русите често са се сключвали смесени бракове, което може да се потвърди от различни етнографски изследвания. Въпреки че еврейското население обикновено не се е „смесвало“ в брачен смисъл с рутени или поляци, социалното съжителство все пак е било консенсусно. Често например „християнските“ съседи са посещавали евреите по време на съботата, за да запалят огън или да извършат други дейности, които евреите не са извършвали по това време. За съжаление, времената на война и изселване са причинили взаимни вреди, често от „външни лица“, което е нарушило взаимното доверие и е унищожило възможността за диалог в продължение на много години.