Youthfolklore

Традиционни сгради

Традиционното строителство във всички краища на света се основава на естествени материали, налични в непосредствена близост. В мита тези материали включват предимно дърво. За основите, гредите и стълбовете са използвани здрави видове, като дъб, а елата и борът са били основните строителни елементи1. Освен дърво, в строителството са използвани камък (за основи), дървен материал от храсти2 и глина. От глина са се изработвали ръчно чугунени тухли, които са се използвали за изграждане на комини. Самата глина се е използвала за изграждане на печки и за уплътняване на подове. Фугите между подредените дървени трупи са били уплътнявани със слама, усукана по специален начин, конопено въже, дървени стърготини, както и с мъх и глина. Често срещана практика (която се среща понякога и днес в някои села) е била да се изолират жилищните сгради за зимата. Това е включвало застилане на къщата със слама или сухи листа и прикрепване на получената изолация към стената на къщата с летви. През пролетта тази изолация се премахвала и се използвала като постеля за животните.

Най-типичната конструкция на сградите в нашия регион е дървената. Стените са били изграждани от трупи – кръгли трупи, полукръгли трупи или трупи, обработени под ъгъл, обикновено съединени по метода „рибена опашка“ (снимка). По-рано се е използвало и изплитането на стените с дърва за огрев и глинени облицовки.

Източник: https://www.skanseny.net/zdjecie/2995?lang=pl

Повечето от сградите, както жилищните, така и стопанските, са имали двускатни покриви. Първоначално те са били покрити със слама, прикрепена към летвите с канап. Някои от по-богатите сгради (църкви и имения) са били покрити с цепени керемиди (дървени дъски, направени на ръка). В по-късни времена сламените покриви са изместени от покриви, направени от плоска ламарина, катран и азбест.

Типичен за селското стопанство в Люблинската област е бил майсторът. Обикновено къщата е била разположена покрай пътя, а другите сгради (плевня, конюшня, кокошарник, свинарник, обор) са били разположени в четириъгълник около двора. Обикновено къщите или стопанските постройки се варосват с вар.