Ресурси на НФО

Проектите по „Еразъм+“ се основават на неформалното образование. Това е вид образование, което допълва формалното образование (училища, университети и др.) и се осъществява извън системата на формалното образование. Неформалното образование се основава на образователните потребности на учениците и се фокусира върху предоставянето им на практически умения или знания, които те обикновено не могат да получат във формалното образование (или получават в малка степен). Неформалното образование (НФО) се занимава и с нагласите на учащите се.

Основни характеристики на НФО:

  • Дейностите в областта на неформалното образование са гъвкави – те могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на учащите се
  • структура – дейностите са структурирани така, че да имат ясна образователна цел и да са поставени в определена времева рамка
  • често те се ръководят от фасилитатори или обучители, които се грижат за безопасно пространство и улесняват и подпомагат обучението на участниците
  • отговорността за ученето е на учащите – фасилитаторите/обучителите осигуряват пространство, в което може да се случи ученето
  • размисълът играе ключова роля. Участниците се насърчават да разсъждават върху преживяванията, които се случват по време на дейността, и да се учат от тях
  • доброволно участие – участниците не са принуждавани да посещават дейности; те имат право на избор дали искат да се включат в определена програма
  • признаване – в проектите по „Еразъм+“ използваме сертификата Youthpass, за да оценим какво са научили участниците и да потвърдим участието им във финансирани от Европейската комисия проекти
  • дейностите по НФО са част от ученето през целия живот – концепция, която насърчава ученето на всяка възраст и позволява на участниците да придобият знания/умения извън системите на формалното образование.

Най-голямата ресурсна база за методите на неформалното образование по програма „Еразъм+“ може да бъде намерена на адрес: https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/ .

SALTO-YOUTH е съкращение за „Подкрепа, възможности за усъвършенстване на обучението и подготовка на младежи“. Тя работи в рамките на програмите „Еразъм+“ за младежта и „Европейски корпус за солидарност“. На уебсайта, освен образователни инструменти, можете да намерите календар за обучения (с множество обучения за младежки работници, основани на инструментите на НФО) – https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/

Там можете да намерите и инструмента за намиране на партньори (https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/), който може да ви помогне да намерите партньори за вашите фолклорни проекти (благодарение на този инструмент ние намерихме партньори за нашия проект youthfolklore.com).

По-долу бихме искали да ви препоръчаме някои публикации, в които можете да намерите смислени дейности за ежедневната си работа с фолклорни групи.

Conflict Management: “T-Kit 12: Youth transforming conflict” by Youth Partnership (Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth)
Intercultural learning: “T-Kit 4: Intercultural Learning” by Youth Partnership (Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth)
Facilitation of learning and value-based learning in mobility projects: “T-kit 14: Value-based learning in mobility projects” by Youth Partnership (Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth)
Communication: “Nansen Handbook in Dialogue and Conflict Transformation” by Nansen Fredssenter
Team building and collaboration: “Games & Activities” Compilation by Life Foundation.