Youthfoklore

Произход на валутата – лея (лъв)

На 16 септември румънците отбелязват 187 години от създаването на първата румънска лея (в превод: лев). Левът става официално националната румънска валута на 16 септември 1835 г., когато Александру Гика, владетел на Влахия, установява лея, равностойна на 60 парала, като национална монета. По това време Румъния не съществува като цяло, а е разделена на 3 големи окръга: Валахия (юг), Молдова (север, изток) и Трансилвания (център, север, запад). Михаил Щурца, владетелят на Молдова, също е искал да открие монета в Молдова през 1835 г., но не е имал съгласието на Отоманската империя – за която държава, която плаща данък, не може да има собствена монета, тъй като това би било първият знак за пълна независимост.

Историята на румънската лея обаче започва през XVII в., когато трите румънски графства използват като търговска монета холандските талери – löwenthaler – които имат за монета изображение на лъв. Простият румънски народ я нарича общо „Leu“ (в превод: лъв). Тази монета се използвала до втората половина на XVIII век. Дори и след като холандският лоуентхалер е изведен от употреба, той все още се използва от румънските местни жители като ценностен ориентир, отчитайки цените към него.

Съвсем естествено новата установена румънска валута получила името лея, тъй като населението вече я използвало.

Интересен за споменаване факт е, че българите, нашите южни съседи, използват като национална монета лева, което се превежда и като лев. Дори американската валута, доларът, получава името си от холандското löwenthaler (löwenthaler – талер, далер, долар).