Youthfolklore

Нощта, в която научаваш кой е твоят избраник

Богоявление е празник на момента, в който Исус е бил кръстен в река Йордан – момент, който римляните празнуват всяка година на 6 януари. Традицията на Богоявление е освещаването на водите, къщите и домовете, за да бъде годината свободна от злини, изпълнена с изобилие, здраве и късмет. Този период има дълбоки магически конотации в румънската култура, като се счита за благоприятен както за чародейства, така и за магии.

По този повод се казва, че младите момичета могат да разберат кой ще бъде техният любим. Така неомъжените момичета трябва да откраднат клонче от китка босилек, с която свещеникът поръсва къщата. В нощта преди Богоявление те трябва да вържат червен копринен конец на безименния си пръст и да сложат клончето босилек под възглавницата си, а насън ще им се покаже избраникът.

Казва се също, че момичетата, които се подхлъзнат на леда и паднат, със сигурност ще се омъжат през следващата година.

Традицията гласи също, че на Богоявление не се извършва пране. Всяка царска работа в къщи или на полето е строго забранена на този ден.

Що се отнася до мъжете, на Богоявление те провеждат състезание. На брега на реката, която през януари е леденостудена, свещеникът хвърля във водата дървен кръст. Младите мъже скачат голи във водата и се опитват да го намерят. Казват, че този, който намери кръста, ще има щастлива и богата година.