Youthfolklore

Момогерой от Понтос

В действието „Ой, Момогерой“ е представено възраждането на природата с настъпването на Новата година и е замислено като сатира и имитация на Дионисиевите церемонии. Изгубеният в дълбините на вековете обичай на Дванадесетте дни, чиито корени стигат чак до античността и до бог Дионис, е запазен и продължен главно от жителите на селата и областите в Македония с понтийски произход.

Момос се споменава в „Теогония“ на Хезиод като бог на смеха и сатирата, олицетворение на упрека и обвинението, и е почитан от своите жреци, наречени Момогерои. В действието се разказва за Кити Гоца, която представлява старата година и се опитва да открадне булката от „мъжа“, който символично представлява Новата година. Във всяка група има още 12 танцьори, които символизират дванадесетте месеца на годината, облечени в овчи кожи, звънци и барабани или традиционни носии. Те отправят пожелания и вдигат шум, за да отблъснат злото, докато младата булка е символ на плодородието и растителността, здравето и дълголетието. Смяната на времето и възраждането на природата се символизират от булката, която се влюбва в новия младоженец, а действието се редува с отвличането на булката между стария Кит Гоча и новия „младоженец“. Всички роли се изпълняват от мъже, според стандартите на древногръцката трагедия. Момогероите обикалят на групи по улиците на селата, танцуват със синхронни и символични стъпки и пеят коледарски и други благодатни стихове, очаквайки късмет за Новата година. Когато се срещнат две групи Момогерои, те водят инсценирана война помежду си, докато едната група победи, а другата се подчини.

В края на 2016 г. Междуправителственият комитет на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство одобрява предложението на Министерството на културата и го вписва в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО).

Също така фолклорното действие „Калогерос“, в което двама мъже се бият за жена, биват убити и след това чудодейно възкръсват, предвещавайки пролетното възкресение на природата, което е в центъра на годишния празничен и производствен цикъл в чисто земеделските райони, има много сходства с Момогерой.

Снимки от Василис Авгитидис