Календарът на луковите листове и неговите прогнози

Румънската митология през годините разкрива много начини и методи за разчитане на бъдещето и предсказване на съдбата през следващата година. Тъй като румънците са основавали по-голямата част от съществуването си в миналото на земеделието и в силна връзка с отглеждането на животни, повечето от предсказанията за бъдещето са свързани с отгатването на прогнозата за времето и изобилието на земята. Нещо повече, в много случаи богатството на зърната се отъждествява с късмета и щастието на човека.

Стара традиция на нашия народ, която датира от стотици години, но въпреки това е твърде слабо позната дори сред румънците, е календарът на луковите пластове, наричан още ,,Лукови пластове“ („Луков календар“).

Произхождащ от Трансилвания, обичаят да се прави календар от лукови листа за Нова година се е разпространил така: трябва да се подготвят 12 бележки с имената на 12-те месеца и 12 лукови листа със същата големина. Всеки лист лук се поръсва със същото количество сол и след това трябва да се изчака до сутринта. За листовете, в които солта се разтопи, се казва, че носят дъжд и следователно изобилие, а за листовете, в които солта остане неразтопена, се казва, че носят сухи, ветровити месеци с дъжд и благополучие, както и нещастие.