Youthfolklore

Забавни танци в Розточе

Танците са били много разпространена форма на забавление, която е съпътствала както празничните събирания (например именни дни, сватби, празници на реколтата), така и ежедневните забавления (например дрънкане на пера, вадене на кисело зеле или прости танци). Поръчването и заплащането на музика за танците често е било форма на заплащане от страна на земеделския стопанин за помощ в работата. Хората в селото са били общност, в която са работили и са се забавлявали заедно. Танците са били често срещана форма на забавление, а в селата с няколкостотин жители обикновено е имало около 5-10 отделни народни групи. Танцовите забави обикновено се провеждали в по-големи къщи, от които се изнасяли пейки и маси, за да се освободи възможно най-много място. Танците са се танцували на гумното, но поради малкото пространство са танцували поръчващият танца (плащащият за него) и тези, които са били поканени да го придружат. Определени мелодии се поръчваха чрез викове (напр. „Majdaniak, play!“) или чрез изпяване на определена мелодия под формата на напев (напр. „Jak bede umiroł, to se każe zagrać, żeby mi sie było miło z tego światu zabrać“). Според разказа на традиционния народен цигулар от Майдан Гурни Александър Ковал често се поръчвал така нареченият „костюм“, който се състоял от набор от мелодии, изпълнявани в определен ред. Това са били валс, полка, оберек или ципа и една допълнителна мелодия, избрана от групата. След като се изтанцува „костюмът“, групата танцьори се сменяше и групата трябваше да го изсвири отново.

Костюмът се състоеше от най-типичните и често срещани танци. Всички те се танцуват предимно във вихрен вид, зад дясното или лявото рамо, в първата или втората посока на танца (т.нар. „със слънцето“ или „срещу слънцето“). Валсът е танц в 3/8 метър, който се състои от една или повече части. Той се танцува на равна повърхност, без изкачване на пръсти. Полка, от друга страна, е жив танц в 2/4 метър, също състоящ се от една или повече части. Полките обикновено са имали свои собствени обичайни имена (например „Polka Wojtusiowa“, „Polka Siarczysta“, „Polka Wieśniak“); типични в нашата страна са били и полките, предадени и възприети от еврейската общност. Oberek е танц в три части, който в нашия район се изпълнява с равни, плъзгащи се стъпки.

Уникални за нашия район са танците zwak и majdaniak. Това са танци с троен метрум. Майданякът се описва като танц, идентичен на обирек, с по-бавно темпо. От друга страна, цвякът обикновено е запазен за по-възрастните танцьори, изпълнява се с характерното влачене на крака вместо втора стъпка в такта срещу стъпката на oberek. Специфичен вид мелодия от нашия район са podróżniaki – техният oberek характер показва, че могат да се използват и на танцови забави, но често темпото е rubato. Танцьорите, които не са имали затруднения да се адаптират към тази специфика, са използвали тези мелодии и за танци, но музикантите често са посочвали, че те се играят за почивка.