Времева линия

4-7 февруари 2022 г.
Момчилград, България
Начална среща
8-16 април 2022 г.
Букурещ, Румъния
Курс на обучение за създаване на аудиовизуални материали, популяризиране и разпространение на резултатите
18-26 юли 2022 г.
Краков, Полша
Курс на обучение за използване на методите на неформалното образование (НФО) сред фолклорните групи
28-31 октомври 2022 г.
Кринидес, Гърция
Междинна оценка
17-25 април 2023 г.
Гардони, Унгария
Смесена мобилност на млади хора "Да се занимаваме с фолклор!"
26-29 май 2023 г.
Букурещ, Румъния
Среща за оценка

Времева линия